OTÁZKY, KTERÝM BY SE MĚL NA POHOVORU VYHNOUT KAŽDÝ PERSONALISTA

Jaké otázky by na pohovoru neměly zaznívat? 

Při výběrových řízeních lze z úst různých personalistů slyšet leccos. Jaké otázky by však na pohovoru neměly zaznívat? 

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Kde se vidíte za pět let? A proč bychom na tuto pozici měli vybrat právě Vás? Pracovní pohovory jsou opředeny řadou klišé a otřepaných frází, ze kterých většině uchazečů vstávají vlasy na hlavě. Hrůzou.  

Jaká odpověď na tyto otázky je ta správná? Co odpovědět, aby si uchazeč nesnížil pravděpodobnost přijetí na danou pracovní pozici? Toť otázka. Otázky, které lze mnohdy na pohovoru slyšet, mohou být však ještě ošemetnější. 

Diskriminační otázky, které by na pohovoru nikdy neměly zaznít 

Odkud pocházíte? 

Kouříte? 

Máte nějakou nemoc? 

Angažujete se v politice?  

Kdo bude doma s dětmi, pokud budou nemocné? 

Podle zákoníku práce se zaměstnavatel může ptát pouze na otázky, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy. Na tyto otázky tedy uchazeč nemusí odpovídat. Ve většině případů ani neodpoví. Dokonce se může i bránit na Státním úřadu inspekce práce, proto je dobré se podobně nevhodným otázkám obloukem vyhýbat. Nejen, že si zaměstnavatel uchrání své jméno v očích uchazeče, ale vyhne se také možné pokutě, která se za diskriminaci a nerovné zacházení může vyšplhat až do výše 1 000 000 Kč. 

Za jak dlouho plánujete založit rodinu?  

Další otázka intimního rázu, která je pokládána především mladým uchazečkám v reprodukčním věku. Nevyhne se jí jak absolventka, tak i dosud bezdětná třicátnice. V podobném znění ji však může zaslechnout i žena, která už děti má: “Plánujete ještě další děti?”. 

Tato otázka skutečně zaznívá. A mnoha ženám je více než nepříjemná. Pokud toto téma není pro uchazečku příjemné, na otázku nemusí odpovídat. Otázky tohoto typu jsou nevhodné a diskriminační. Zároveň kazí uchazečův dojem z firmy. 

Obecně řečeno, žádná osobní otázka, by neměla zaznít při jakémkoliv výběrovém řízení. Ať už jde o rodinný stav, rasu, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci, tyto dotazy by měly být při výběrovém řízení tabu.  

Jak moc jste upřímný/á?

Otázkou je, co je záměrem tazatele, pokud vysloví tuto otázku? Který kandidát, by přiznal, že je neupřímný a kdo by potvrdil, že je upřímný ve všech ohledech? Neupřímnému kandidátovi nebudete věřit ani slovo. U velmi upřímného člověka se budete bát, jak by vypadala jeho komunikace v pracovním prostředí, pokud by člověk řekl vše, co má na srdci? I to, co by říkat neměl.  

Tato otázka může poškodit dosavadní vztah mezi personalistou a uchazečem. Pokud opravdu chcete znát odpověď na tuto otázku, lepší variantou je vyzvat uchazeče, aby vám řekl o momentu, kdy musel učinit obtížnou volbu. I když, je tato otázka opravdu nutná? 

Co by o Vás řekl Váš největší nepřítel?

Aneb otázka “Jaké jsou Vaše slabé stránky?” v jiném kabátu, akorát s výzvou o něco peprnější informace. Opět se nabízí otázka – jaká odpověď je správná? Co chtějí personalisté slyšet? To už je lepší stará známá (obtěžující) otázka na kandidátovy slabé stránky. 

Jak moc stojíte o tuto práci? 

Jistě, že uchazeč o práci stojí, když poslal životopis a dostavil se na pohovor. Samozřejmě, personalista chce touto otázkou prověřit uchazečovy argumentační schopnosti. Nikdo však nechce slyšet příliš ignorující nebo příliš nadšenou odpověď. Nebo ano? Co je vlastně správnou reakcí či odpovědí na tuto otázku? Zeptejte se raději, co uchazeč od dané pracovní pozice očekává a co ho na ni nejvíce láká. 

Otázky na pohovoru, které neurazí, nenadchnou 

Jakým zvířetem byste chtěl/a být a proč? 

Jaký konflikt jste v poslední době řešil/a a jak jste ho vyřešil/a? 

Jak byste slepci popsal/a žlutou barvu? 

Otázky, které jsou zábavou spíše pro personalisty než pro uchazeče. Některé se podobají otázkám, které padají při assessment centrech nebo jiných netradičních typech výběrových řízení. Personalisté je vždy kladou z nějakého důvodu, nejčastěji kvůli prověření argumentačních schopností uchazeče. 

Na druhou stranu, často zaslechnete otázky, které neurazí, nenadchnou, ale přesto nevíte, proč se vás na ně někdo ptá. Je to jen zvědavost personalisty nebo je tato informace opravdu klíčová pro danou pracovní pozici? 

Proč bychom Vás měli přijmout? 

Proč nemáte Instagram? 

Jaké jste znamení? 

 

To, jak povedete další výběrové řízení ve firmě, je čistě na vás. V každém případě bude lepší, pokud se výše uvedeným frázím přeci jen vyhnete.  

S administrativní stránkou výběrových řízení vám pomůže náš personální software PINYA HR. Nabízíme správu výběrových řízení a evidenci uchazečů, které můžete po jejich vybrání jednoduše přenést mezi zaměstnance – to vše spolu s další personální agendou na jednom místě. Vyzkoušejte sami.