VZDĚLÁVÁNÍ V PINYA HR. JAK FUNGUJE E-LEARNING V PERSONÁLNÍM SOFTWARU PINYA HR?

Vzdělávání formou e-learningu je velmi populární způsob digitálního vyučování, které probíhá prostřednictvím moderních počítačových technologií a za použití celosvětové internetové sítě. Jeho formy, ale i historie, jsou velmi rozmanité. V současnosti se e-learningové vzdělávání využívá především ve školství, firemním vzdělávání a ve zdravotnictví.

Vzdálené nebo také domácí vzdělávání nabývá na významu především v současné době nouzového stavu, kdy studenti, ale také zaměstnanci ve velké pracují z domu.

Personální software Pinya HR nabízí pro tyto případy vlastní modul e-learningového vzdělávání. V následujících řádcích vám představíme, co tento modul umí a jak jej nejen HR manažeři mohou rychle a efektivně začlenit do své společnosti.

Na co je e-learning Pinya HR určen?

Prostřednictvím e-learningové funkce v personálním softwaru Pinya HR může společnost realizovat následující formy zdělávání:

 • Zákonná profesní školení: povinná a zákonem stanovená školení jsou skvělou příležitostí k využití e-learningu. Společnost využitím vzdáleného vzdělávání uspoří nemalé finanční prostředky a spoustu času. E-learning se obzvlášť vyplatí u velkých firem a korporací. Prostřednictvím Pinya HR můžete realizovat například školení řidičů, bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a jiné kurzy, které lze absolvovat z domova či pracovního počítače. I během home office tedy mohou zaměstnanci splnit zákonná profesní školení.
 • Odborné certifikace: možnost získání certifikátu pro specializované a odborné znalosti například v oblasti tzv. měkkých dovedností či internetových a počítačových odborností. Home office je tedy příležitost zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
 • Interní školení: vhodné zejména pro výuku a udržování znalostí a dovedností specifických pracovních postupů a technologií, které pomáhají udržet loajální a klíčové zaměstnance firmy, což eliminuje jejich fluktuaci. Příkladem takovýchto školení, které lze v době home office přesunout do virtuálního prostředí, můžou být například jazykové kurzy.

Průvodce e-learningem Pinya HR

MOJE KURZY

Každý zaměstnanec má v Pinya HR jsou osobní stránku. V záložce Kurzy se může podívat na e-learningová školení, která jsou mu přiřazeny a má za úkol je splnit. Zároveň záložka nabízí i přehled kurzů, které již uživatel absolvoval.

U každého z vypsaných a přiřazených kurzů zároveň vidí, kategorii kurzu, zda již absolvovat některé z předepsaných kapitol a jaký je termín pro splnění kurzu. V případě, že je zaměstnanec se splněním kurzu v prodlení, počet dnů prodlení systém rovněž zaznamenává.

 

 

 

 

 

ŠABLONY KURZŮ

HR manažer nebo jiný pověřený pracovník, který má v systému Pinya HR právo editace, má možnost zobrazit si seznam všech kurzů a může vytvářet šablony kurzů. V seznamu manažer vidí názvy kurzů, počet zaměstnanců, kteří jej mají za úkol absolvovat, počet zaměstnanců, kteří kurz již úspěšně zvládli a datum publikování i splnění kurzů. V seznamu lze jednoduše filtrovat a přesouvat sloupce pomocí tahu myši.

 

 

 

TVORBA KURZŮ

Tvorba nového nebo úprava stávajícího kurzu je v personálním softwaru Pinya HR velice jednoduchá.

 

Nastavení základních informací o kurzu

 • Jméno kurzu
 • Počet dní pro splnění kurzu od jeho přiřazení zaměstnanci
 • Typ kurzu
 • Zda se jedná o kurz povinný
 • Základní popis kurzu
 • Přiřazení kurzu zaměstnancům konkrétních divizí a oddělení

 

 

Kapitoly – tvorba obsahu kurzu

Tato část umožňuje vytvářet jednotlivé kapitoly kurzu. Do kapitol můžete nahrávat studijní materiály, které mohou mít formu textovou, poslechovou nebo videa. U každého studijního materiálu můžete vyžádat na zaměstnanci, aby kurz celý přečetl či si poslechl. Pinya HR umožňuje zakázat video či text přeskakovat. Jednotlivé kapitoly rovněž můžete navázat na sebe, zaměstnanec musí vždy splnit první kapitolu, aby se mu zobrazila kapitola č. 2.

 

 

 

DETAIL KURZU PRO ZAMĚSTNANCE

Po vytvoření kurzu se zaměstnanci daný kurz automaticky přiřadí. Pokud jej zaměstnanec otevře, uvidí obrazovku, na které jsou následující informace:

 • Název kurzu
 • Popis kurzu
 • Termín splnění kurzu
 • Své výsledky při plnění kurzu
 • Seznam jednotlivých kapitol s možností je otevřít a začít plnit

 

 

DETAIL LEKCE

Po kliknutí na jednotlivé lekce se zaměstnancům zobrazí buď video, které si budou moci přímo v systému Pinya HR přehrát, nebo textový soubor či poslechová nahrávka. Po absolvování lekce se mohou uživatelé jednoduchým tlačítkem zpět vrátit na úvodní stranu kurzu, kde se již zobrazí splnění konkrétní lekce.

 

TESTOVÉ OTÁZKY

Po absolvování konkrétní lekce, či celého kurzu je možné nastavit nutnost absolvování testu. Pinya HR umožňuje vytvořit celou škálu testových otázek od otevřených, přes výběr z možností odpovědí, až po škálové otázky. Vyhodnocení výsledků uvidí ihned po absolvování uživatel sám ve svém seznamu kurzů a stejně tak i HR manažer v šablonách kurzů, kde si může také výsledky jednoduše stáhnout do programu Microsoft Excel.

 

 

 

ZPĚTNÁ VAZBA

Po absolvování kurzu umožňuje software Pinya HR přidat k výsledkům zpětnou vazbu ze strany nadřízeného pracovníka či HR manažera. Můžete tedy zaslat pochvalu či poděkovat za splnění kurzu.

VYHODNOCENÍ

Tuto část vidí pouze HR manažer nebo pracovník s pověřením editora. U jednotlivých kurzů vidí manažer seznam zaměstnanců včetně jejich fotografií a stav splnění kurzu včetně data, do kterého by měl být kurz splněn a dosažené výsledky při splnění kurzu. Opět je možné výsledky filtrovat nebo přenést do souboru Microsoft Excel.

Chcete vyzkoušet e-learning Pinya HR? Požádejte o vstup do dema. Je to zdarma a nezávazné.