hr software

PERSONÁLNÍ SOFTWARE PŘINÁŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODU FIRMÁM, KTERÉ JEJ VYUŽÍVAJÍ

Společnosti, které aktivně využívají personální software, získávají před svými konkurenty náskok a mohou čerpat benefity plynoucí z několika velmi podstatných konkurenčních výhod. HR software přitom umí pomoci každé společnosti, ať už je malá nebo velká. Roli nehraje ani předmět podnikání.

CO JE TO PERSONÁLNÍ SOFTWARE A JAKÉ JSOU JEHO HLAVNÍ VÝHODY?

Personální, nebo také HR software, je softwarový nástroj, který významným způsobem pomáhá majitelům podniků, náborářům a personálním oddělením řídit, najímat a rozvíjet zaměstnance. Jednotlivé aplikace softwaru zjednodušují provozní potřeby personalistů, optimalizují rozvoj zaměstnanců a pomáhají přilákat a najmout zaměstnance nové. Mezi hlavní výhody personálního softwaru patří:

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ

HR systém obsahuje kompletní evidenci zaměstnanců včetně všech potřebných údajů, jakou jsou obecné osobní informace, historie vývoje zaměstnání ve firmě, bankovní a kontaktní údaje, informace o absolvovaných tréninzích a školeních, vzdělání. Personální systém tak jednoduše a efektivně propojuje všechny podstatné personální informace a umožňuje snadné sledovaní a správu personálních záznamů.

VYLEPŠENÁ ANALYTIKA

HR systémy shromažďují velké množství údajů o zaměstnancích. Odborníci v oblasti lidských zdrojů používají personální software k analýze klíčových metrik a údajů o pracovní síle. Mohou tak jednodušeji a efektivněji přijímat strategická personální ale i obchodní rozhodnutí.

AUTOMATIZACE ÚLOH

Pravidelné personální úkony pomáhá HR software opakovaně automatizovat. Personální software díky této své funkci šetří podnikům čas a umožňuje zaměstnancům soustředit jen na jejich práci. HR software umí automatizovat například výkazovou činnost, nábor a odchod zaměstnanců, pravidelná školení, žádosti o dovolené, home office a sick days či důležitá pracovní a osobní výročí zaměstnanců.

ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ZAMĚSTNANCŮ

Personální software pomáhá řídit vývoj pracovní činnosti každého zaměstnance. Podnik má díky softwaru maximální přehled o zaměstnanci. Od okamžiku, kdy se zaměstnanec uchází o práci, až do okamžiku, kdy organizaci opouští. Řízení životního cyklu je přitom klíčem k přilákání, a hlavně udržení špičkových talentů.

KONKURENČNÍ VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ HR SOFTWARU

Zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem současné i budoucí prosperity každého podniku. Úspěch společnosti tedy do značné míry závisí na schopnosti podniku správně zaměstnance vybrat, vést a řídit. HR software vám může poskytnout konkurenční výhodu v tom, jak vytěžit maximum ze své pracovní síly. Umí pomoci v následujících oblastech:

VYLEPŠENÝ POHLED DO PERSONÁLNÍCH DAT ZKVALITNÍ ROZHODOVÁNÍ

Používání HR nástrojů, které personální software nabízí, k analýze pracovní síly, vám pomůže přijímat obchodní rozhodnutí založené na „tvrdých“ datech. Data o zaměstnancích jsou v personálním softwaru neustále aktualizována a udržována aktivní, což pomáhá manažerům detekovat a analyzovat trendy a předcházet tak problémům v personální oblasti. Vytváření standardizovaných zpráv a výkazů je dále důležité pro dodržování předpisů a státem definovaných norem.

ZVÝŠENÍ ZAPOJENÍ A PRODUKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ

HR software umožňuje rychle a efektivně zjišťovat zpětnou vazbu od zaměstnanců na rozhodnutí a neřízení přicházející z managementu. Zaměstnanci se tak cítí více zapojeni do dění a jejich odpovědi lze analyzovat a spolu s trendy vývoje pracovních sil využívat jako vhodný nástroj pro zvyšování produktivity. Analýza těchto dat totiž pomáhá řídit kariérní dráhy, přijímat rozhodnutí o rozvoji zaměstnanců a posilovat firemní kulturu s cílem zvýšit zapojení zaměstnanců v organizaci.

ROZVÍJENÍ SPRÁVNÝCH TALENTŮ

HR software umí personální specialisty a manažery „zbavit“ celé řady opakujících se rutinních úkolů. Tyto především administrativní činnosti mohou být softwaru předány v plné šíři a personalisté tak mají výrazně více času věnovat se rozvíjení schopností svého týmu. Vaše společnost může díky personálnímu softwaru provádět správné investice do talentovaných kolegů a získat tak nesporný náskok před konkurencí.

Pokud chcete vyzkoušet možnosti a výhody personálního softwaru, vyzkoušejte systém Pinya HR, a to prostřednictvím dema. Požádejte o přístupové údaje prostřednictvím odkazu, který najdete na konci tohoto článku a sami zhodnoťte, jak přínosný může být personální software pro vaši firmu.

Požádat o vstup do dema

Pinya HR