EN

PERSONÁLNÍ PROBLÉMY, KTERÉ ZAMĚSTNANCI ŘEŠÍ VE VZTAHU K PERSONÁLNÍMU ODDĚLENÍ

Oddělení personalistiky je nezbytnou součástí každé úspěšné společnosti. Jedná se o oddělení, které administruje výplaty zaměstnanců, hledá nové kolegy a stará se o současné zaměstnance. I proto je HR páteří každé společnosti. Cílem personalistů je získat motivované a spokojené zaměstnance. Žádné oddělení personalistiky samozřejmě nefunguje 100 % a vždy se vyskytují oblasti, ve kterých mají zaměstnanci k řízení lidských zdrojů výhrady.

A jaké hlavní výhrady a personální problémy zaměstnanci ve vztahu k HR oddělení řeší? Na to odpověděl zajímavý zahraniční výzkum společnosti Paychex, který se ptal 1000 zaměstnanců v různých společnostech a zjišťoval jejich spokojenost a nespokojenost s řízením lidských zdrojů. Zde jsou nejzajímavější výsledky tohoto průzkumu, které můžeme bez problémů vztáhnout i na Českou Republiku.

 

Srovnání očekávání a skutečnosti

 V následujících grafu je zobrazeno srovnání skutečných úkolů, které oddělení personalistiky běžně vykonává s očekáváním zaměstnanců.

Většina zaměstnanců i pracovníků HR oddělení souhlasí s tím, že úkolem řízení lidských zdrojů je řešení konfliktů mezi zaměstnanci, správa zaměstnaneckých výhod a zpracování mezd. Rozdíl však panuje ve vnímání vzdělávání a práce s novými uchazeči. Zde zaměstnanci neočekávají, že má personální oddělení trávit tolik času výběrem nových kolegů a jejich tréningem

Nespokojenost zaměstnanců s výkonem personálního oddělení

V následujícím grafu je zaznamenáno, kolik procent zaměstnanců je nespokojeno s výkonem konkrétních činností oddělení HR.

Ze zjištěných dat vyplývá, že zaměstnanci nejsou spokojeni především s péčí, kterou jim oddělení personalistiky věnuje v oblasti řešení sporů, vzdělávání a najímání nových kolegů. Naopak s úrovní administrativní práce jsou většinou spokojeni. Je tedy zřejmé, že personální pracovníci by se měli více věnovat svým současným kolegům a omezit administrativní a papírové činnosti, které je v této oblasti nejvíce brzdí.

 

 

Stížnosti na personální oddělení podle pracovního zařazení

Nejvyšší míru nespokojenosti vykazují pracovníci tzv. seniorské úrovně, tedy manažerské pozice podléhající vrcholovému managementu. Na tyto pracovníky nejvíce doléhají problémy při řešení celé řady sporů, navíc se často cítí platově nedoceněni.

 

Jak zlepšit očekávání pracovníků?

 

Očekávání a požadavky zaměstnanců ve vztahu k řízení lidských zdrojů jsou velké a personální oddělení často nemá časové ani lidské zdroje pro splnění všech požadavků na oddělení kladených.

Řešením je jednoznačně automatizace administrativních a papírových procesů. Tyto pravidelné opakující se činnosti umí jednoduše, přehledně a levně řešit specializovaný HR software, který za personalistu provede nezáživnost administrativní práci a dá mu čas a prostor věnovat se skutečné práci s kolegy.

S automatizací těchto HR procesů vám rádi pomůžeme. Vyzkoušejte bezplatně a zdarma software Pinya HR, který za vás převezme veškerou administrativní činnost.

 

Požádat o vstup do dema

Pinya HR

FUNKCE

CENY

VYZKOUŠET ZDARMA

BLOG
KONTAKT
VSTUP DO DEMA

O NÁS

informace o využití osobních údajů dle GDPR