(NE)TRADIČNÍ PRACOVNÍ POHOVORY

Typy pracovních pohovorů, které jste dosud (ne)znali. 

Pracovní pohovory: personalista, nadřízený a uchazeč v jedné místnosti. Spousta otázek a odpovědí. Nervozita. Hledání nového zaměstnance znamená pro většinu lidí to samé. Typů pracovních pohovorů je však ve skutečnosti celá řada. 

Skupinové pracovní pohovory 

Obdoba klasického pracovního pohovoru. Obměna spočívá v zapojení několika uchazečů najednou. Hlavní výhodou této metody je především úspora času. Tento typ výběrového řízení je nejčastěji pořádán jako první kolo pohovorů, u nichž je potřeba zvolit ty nejvhodnější kandidáty z určité části předvybraných uchazečů. 

Pro tento typ pohovoru můžete využít modelové situace, do nichž může zapojit více uchazečů najednou – například tak, aby každý z uchazečů hrál nějakou roli. Při modelové situaci můžete lépe pozorovat jejich chování v daných situacích. 

Výhodou skupinového pohovoru je možnost seskupení uchazečů do skupin, ve kterých spolupracují na projektu dle přiděleného zadání. Přidělte skupině úkol, dodejte podklady, nechte jim prostor pro analýzu, brainstorming a následnou prezentaci navrženého řešení. Tato metoda odhaluje schopnost týmové práce, analytické schopnosti a prezentační dovednosti. 

Příklad: Předložte skupině uchazečů portfolio vybraného produktu. Nechte uchazeče vybrat nejdůležitější informace o produktu a zadejte vytvoření návrhu produktové stránky na webu tak, aby byla co nejpřehlednější a podněcovala zákazníka k nákupu. Nakonec si všechny návrhy nechte odprezentovat. 

Variantou skupinového pohovoru může být i assessment centrum, o kterém jsme na našem blogu již psali. 

Pracovní pohovory jako případové studie

Zda je uchazeč ten nejvhodnější pro danou pracovní pozici, můžete posoudit pomocí případové studie. Vyberte jednu ze situací, kterou jste ve firmě v minulosti řešili nebo si vymyslete fiktivní situaci na základě reálné zkušenosti. Předložte uchazeči zadání a nechte si odprezentovat návrh jeho řešení. Tato metoda pomůže blíže nahlédnout na rozhodovací schopnosti uchazeče. 

Příklad: Vypište slabé stránky firmy a nechte uchazeče zhodnotit, jakou slabinu je potřeba primárně eliminovat. Vyslechněte si návrh uchazeče na odstranění slabé stránky a zhodnoťte jeho analytické a rozhodovací schopnosti. 

Panelové interview

Panelové interview je typem pohovoru, při kterém je uchazeč zpovídán před více lidmi ze strany zaměstnavatele, nejčastěji před více personalisty najednou. Obdobou tohoto pohovoru může být i rozhovor uchazeče s více zaměstnanci firmy – s personalisty, nadřízeným, ředitelem firmy a podobně. Otázky, které jsou při tomto pohovoru kladeny, nejsou přímo dané a každá firma si je přizpůsobuje dle svých potřeb.   

Video pohovory 

Pod video pohovorem se neskrývá jen online pohovor vedený přes dostupné platformy. Jde o moderní formu pracovního pohovoru, kterého se aktivně neúčastní strana zaměstnavatele. Připravte si pro své kandidáty sadu otázek, na které chcete znát odpovědi a zašlete je uchazeči s požadavkem zodpovězení prostřednictvím videa. Jde o formu takzvaného video dotazníku, který můžete využívat především při prvních kolech pracovních pohovorů. Video dotazníky můžete organizovat po vlastní ose nebo pro jejich organizaci využít některý z online nástrojů dostupných na trhu. 

Video pohovor má hned několik výhod. Uspoří nejen váš čas, ale také cestovní náklady uchazeče. Zároveň vám umožní poznat kandidáta v poněkud uvolněnější atmosféře, jelikož uchazeč nebude tváří v tvář nikomu z firmy a bude mít možnost zodpovědět otázky z pohodlí domova. 

 

Telefonické pohovory 

Chcete-li znát uchazečovy spontánní a nepřipravené reakce, využijte metodu telefonického pohovoru. Zavolejte uchazeči a ptejte se na otázky, u nichž chcete znát kandidátovy spontánní reakce. Zároveň budete moci posoudit, jak kandidát vystupuje do telefonu a jak komunikuje. Tato metoda pohovoru je vhodná pro pozice, u nichž je klíčová komunikace se zákazníkem. 

 

Nátlakové pohovory 

Nejméně příjemná a nejvíce diskutabilní forma pohovoru ze zde uvedených. Nátlakový pohovor aneb testování přirozených reakcí uchazeče na stresové situace. Dostaňte kandidáta pod tlak a sledujte, jak bude reagovat a jak se se stresovou situací vypořádá. Bude nepříjemný? Neprůbojný? Nebo zareaguje dle vašich představ? Nevýhodou tohoto výběrového řízení je možnost poškození dobrého jména firmy a odrazení uchazeče od práce ve vaší firmě. Pokud tedy přeci jen zvolíte tuto formu výběru zaměstnanců, zkuste jít zlatou střední cestou a vyberte takový způsob, abyste potencionální zaměstnance hned neodradili. 

Příklad: Nechte uchazeče vyplnit test osobnosti či jiný dotazník zobrazující silné a slabé stránky. Vyhodnoťte dotazník a následně konfrontujte uchazeče s výsledky. Interpretujte je tak, aby se kandidát musel obhájit. Pokud test osobnosti ukázal, že je zaměstnanec spíše vůdčí typ, ptejte se, jak bude reagovat, pokud nebude mít ve funkci žádné rozhodovací pravomoci. 

 

Behaviorální pohovory 

Behaviorální pohovor je označení pro druh pracovního pohovoru, který se zaměřuje na praxi a předchozí pracovní zkušenosti uchazeče o zaměstnání. Tato metoda výběru zaměstnanců předpokládá, že chování uchazeče v minulosti se promítne do jeho chování v budoucnosti. Principem tohoto typu výběrového řízení je dotazování, jak se v daných situacích uchazeč v minulosti zachoval. Metoda je efektivní pro předvídání pracovního výkonu kandidáta. 

Příklad: Nechte uchazeče popsat problém, který v poslední době řešil se svým kolegou nebo nadřízeným. Zjistěte, jak daný problém vyřešil. 

 

Neobvyklé pracovní pohovory 

A teď k něčemu méně tradičnímu. Pracovní pohovor u oběda nebo večeře? U nás méně časté, ale konají se. Využívají se především pro obsazování vysokých manažerských pozic. Cílem je seznámit se s uchazečem na neutrální půdě v příjemnějším prostředí. Tento typ pohovoru působí velmi dobře na daného uchazeče a zároveň vám umožní poznat chování kandidáta v běžných situacích. 

Pohovor formou sebeprezentace je zvláštním typem, při kterém necháváte mluvit pouze uchazeče. Vaším úkolem je naslouchat a pozorovat uchazečovo verbální i neverbální chování. Vyhraďte uchazeči určitý čas a dejte mu prostor se představit. Lze využít jako první či druhé kolo pohovoru. 

 

Ať už k výběru toho nejvhodnějšího kandidáta zvolíte jakoukoliv metodu, pamatujte, že výběrovým řízením nábor nového zaměstnance nekončí. Podívejte se, jaké možnosti nabízí personalistům PINYA HR v oblasti náboru a onboardingu nových zaměstnanců a vyzkoušejte demo verzi zdarma.