JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PERSONÁLNÍM A MZDOVÝM SYSTÉMEM?

Personální a mzdový systém. Co mají společného a jaký je mezi nimi rozdíl? 

V době digitální, ve které žijeme, už k řízení podniku nestačí pouze kvalitní zaměstnanci. Především v personalistice. Dnešní doba s sebou přináší nespočet systémů, které mohou firmám pomoci zdigitalizovat jejich procesy a ušetřit tak nejen čas svých zaměstnanců.  

Mezi nejčastěji využívané softwary ve firmách dnes patří personální a mzdový systém. Jejich společnou funkcí je zpřehlednění a zabezpečení firemních dat, ale také podpora interních procesů firmy. Ale jaký je mezi nimi rozdíl? 

Personální systém 

Personální (informační) systém je uspořádaným systémem sloužícím k podpoře řízení lidských zdrojů. Je však i součástí celkového informačního systému firmy. Jeho hlavní funkcí je zpracování údajů o zaměstnancích, které se následně využívají v dalších firemních procesech. 

Personální systém je online spojnicí mezi personalistou a zaměstnancem. Díky své digitální podobě umožnuje personalistům skoncovat se stohy papírů a nepřehlednou databází zaměstnanců v excelovských tabulkách – plně je nahrazuje přehlednou online platformou.  

Evidence zaměstnanců na prvním místě   

Personální systém eviduje všechna potřebná data o zaměstnancích na jednom místě. Najdete zde osobní informace o zaměstnancích – osobní čísla, data narození, adresy, pracovní smlouvy, výplatní pásky, organizační strukturu, lékařské prohlídky, školení, e-learning, apod. 

Díky modulům, které jednotlivé HR systémy nabízí, pomáhá s evidencí širší personální agendy. Chcete evidovat svěřený majetek zaměstnanců? Chcete proškolit své zaměstnance nejen v BOZP? Chcete zaměstnance vzdělávat prostřednictvím e-learningu? To vše a mnohem víc dokáže personální systém nabídnout. 

Mzdový systém   

Evidovat mzdovou agendu zaměstnanců je povinností každé firmy. I v tomto případě je digitalizace mzdových procesů na místě, jelikož pro firmu s více zaměstnanci může být náročné zpracovávat mzdy ručně a evidovat účetnictví v excelu. 

Zpracování mezd   

Mzdový (informační) systém často není svými funkcemi sám o sobě dostačující, proto se běžně napojuje na další systémy – obvykle na personální, docházkové či jiné.  

Na rozdíl od personálního systému, mzdový systém primárně neeviduje docházku nebo nepřítomnost zaměstnanců, ale zaměřuje se především na zpracování a evidenci mezd. Přestože některé mzdové systémy umožňují personalistům evidovat zaměstnance, většinou nejsou uzpůsobeny tak, aby do nich měli přístup zaměstnanci, kteří by skrze něj žádali o dovolenou, mohli zobrazovat své dokumenty a další. 

Funkce, které by měl mzdový systém splňovat: 

  • Výpočet mzdy 
  • Zúčtování daní 
  • Zaúčtování mzdy 
  • Generování podkladů pro důchodové a nemocenské pojištění 
  • Generování výplatních pásek a zápočtových listů 

Propojte systémy a získejte to nejlepší z obou světů 

Pokud chcete využívat systém pro zpracování mezd spolu s personálním systémem, využijte možnosti propojení obou systémů. Personální systém PINYA HR dokáže vaše systémy hravě propojit a zprostředkovat vám tak to nejlepší z obou světů – jak z personálního, tak mzdového.