ASSESSMENT CENTRUM

O co se jedná a jaké úkoly očekávat? 

Assessment centrum. Oblíbený počin personalistů, strašák uchazečů. I tak by se dala popsat jedna z moderních metod využívaných při výběrových řízení. Metoda assessment neboli hodnotícího centra slouží k objektivnímu posouzení vhodných kandidátů na nabízenou pracovní pozici. Jde o situační zkoušku skupiny vybraných uchazečů, kteří jsou posuzováni personalistou na základě plnění skupinových aktivit či individuálních úkolů. 

Personalisté v roli hodnotitelů posuzují při tomto typu výběrového řízení schopnosti, dovednosti, reakce a chování uchazečů. Uchazeč má v tomto typu výběrového řízení větší šanci přesvědčit personalisty o svých kvalitách. Assessment centrum dále umožňuje personalistům posuzovat uchazeče více objektivně, tedy ne nutně jen na základě prvního dojmu, jako je tomu u běžných výběrových řízení. 

Jak assessment centrum probíhá?

Assessment centrum trvá mnohem déle než běžný pracovní pohovor. Nejčastěji v řádu čtyř až osmi hodin. Kandidáti jsou nejčastěji rozděleni do menších skupin, ve kterých plní jednotlivé úkoly. Personalisté vybírají takové úkoly, které prověřují klíčové vlastnosti pro nabízenou pracovní pozici.  

Hodnotitelem nemusí být pouze personalista. Počet hodnotitelů v assessment centru je většinou úměrný k počtu přítomných uchazečů. Někteří hodnotitelé výběrové řízení organizují, jiní si zapisují a někteří pouze pozorují.  

Co se týče programu dne, připravte se na vlastní představení účastníků, plnění skupinových úkolů a v některých případech také na individuální pohovory, které mohou nastat po absolvování všech skupinových aktivit, aby si hodnotitelé prověřili každého uchazeče zvlášť. 

Jaké úkoly lze v assessment centru očekávat?

Prvním úkolem zpravidla bývá vlastní představení uchazeče. Každý uchazeč se před hodnotiteli i ostatními uchazeči krátce představí a řekne pár slov o sobě. Na tuto část je možné se předem připravit. Nacvičte si krátkou sebeprezentaci a vyzkoušejte si ji nahlas a nanečisto. Snažte se být co nejvíce sám/sama sebou a řekněte o sobě jen to nejzajímavější. Času na představení není mnoho. 

Další úkoly mohou být různé. Záleží na tom, co chce personalista v daném assessment centru primárně testovat. Objevit se může následující: 

Útěk z opuštěného ostrova: Skupinový úkol s cílem vysledovat um týmové spolupráce a způsob myšlení v krizových situacích. Skupina obdrží zadání s popisem předmětů, které má k dispozici pro únik z opuštěného ostrova. Jak dané předměty využijete a v jakém pořadí, aby se vám podařilo z opuštěného ostrova v bezpečí uniknout? 

Propouštění zaměstnanců: Vaše skupina získá seznam zaměstnanců s popisem pracovní pozice, sociální situace a jejich vztahu k vám jako k fiktivnímu nadřízenému. Úkolem je vybrat určitý počet zaměstnanců, které jste kvůli snižování stavů ve společnosti nuceni propustit. Cílem je vysledovat, jak jste schopni sestavit tým, pracovat s informacemi a argumentovat. 

Řazení postav z příběhu: Skupinový úkol. Personalista přečte příběh o několika lidech a o tom, jak se zachovali v určité situaci. Vaším úkolem je seřadit postavy z příběhu podle toho, kdo se podle vás zachoval nejmorálněji. Svůj výběr obhajte před hodnotiteli.  

Organizace eventu: Jedná se spíše o individuální úkol. Dostanete přidělené zadání, kdy, kde a za jakým účelem je třeba uspořádat event. Vaším cílem je vybrat místo konání akce, program a možnosti propagace tak, aby vše co nejlépe vyhovovalo zadání a zvolené cílové skupině. 

Stavba mostu: Postavte most. Z geometrických těles. I toto vás může v rámci assessment centra potkat. Opět se jedná o individuální úkol. Cílem je postavit most z kostek, které nejsou běžného tvaru. Nečekejte tedy pouze běžné krychle nebo kvádry. Most je třeba postavit z kuželů, jehlanů, válců a čtyřstěnů. Nejde tedy jen o to, jak dokážete poskládat jednotlivá tělesa k sobě, ale také o to, jak o tom přemýšlíte. 

Jak se na assessment centrum připravit? 

Každé assessment centrum je jiné, proto obecně nelze říci, jak se na něj připravit. Základem je být sám sebou a nesnažit se být za každou cenu nejrychlejší a nejvýřečnější. Nikdy nevíte, jaký kandidát je v očích personalistů pro danou pozici nejvhodnější. Proto se pohodlně oblečte a chovejte se přirozeně.