EN

PERSONÁLNÍ PRÁCE CHYTŘE 

BLOG

INSPIRACE

FAKTORY DŮLEŽITÉ PŘI VÝBĚRU HR SOFTWARU

Hledáte vhodný personální software pro vaše společnost? Pokud ano, jistě vás čeká složité rozhodování. Cílem by mělo být nalezení nástroje, který zlepší život vašim zaměstnancům v organizaci, což není jednoduchý úkol. Zatímco správně zvolený HR software uvolní ruce personalistům a zjednoduší a zefektivní HR procesy ve firmě, špatně vybraný nástroj bude práci zpomalovat, zaměstnance frustrovat, a navíc odčerpá finanční prostředky na neefektivní činnosti. Jak tedy začít s hledáním správného personálního systému? Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při nákupu HR softwaru.

PERSONÁLNÍ SOFTWARE PŘINÁŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODU FIRMÁM, KTERÉ JEJ VYUŽÍVAJÍ

Společnosti, které aktivně využívají personální software, získávají před svými konkurenty náskok a mohou čerpat benefity plynoucí z několika velmi podstatných konkurenčních výhod. HR software přitom umí pomoci každé společnosti, ať už je malá nebo velká. Roli nehraje ani předmět podnikání. Sepsali jsme pro vás výhody, který personální software firmám přináší, a které jim umožní získat náskok před konkurencí.

TYPY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY V ORGANIZACI A JEJÍ DŮLEŽITOST PRO HR ODDĚLENÍ

Úspěšnost firmy není dána pouze správně nastavenou mísí, kvalitním produktem nebo službou, která je zákazníky žádána, ale také správně nastavenou organizační strukturou. V praxi se můžeme setkat s celou řadou organizačních struktur, všechny se však odvíjí od čtyř hlavních typů. Existuje liniová organizační struktura, funkcionální organizační struktura, liniově-štábní organizační struktura a maticová organizační struktura. Podívejme se na nyní na jednotlivé hlavní typy organizačních struktur důkladněji a prozkoumejme jejich výhody a nevýhody.

ODCHOD ZAMĚSTNANCE: NA CO NESMÍ PERSONALISTA ZAPOMENOUT

V gesci personálního oddělení není jen výběr nových kolegů a jejich přijímání, ale také řešení administrativních úkonů souvisejících s odchodem kolegů. Tato činnost je plná administrativních úkonů, které je nutné provést, aby vás v budoucnosti nečekalo nepříjemné překvapení, ať už ze strany úřadů nebo přímo od vašeho bývalého zaměstnance. Náš seznam vám pomůže a poradí, na co nesmíte při odchodu zaměstnance zapomenout.

EVIDENCE DAT O ZAMĚSTNANCÍCH: JAKÉ ÚDAJE JE NUTNÉ VÉST O ZAMĚSTNANCÍCH?

Jedním ze základních úkolů, který je v každé firmě či organizaci svěřen do rukou personálního oddělení, je osobní či také personální evidence o zaměstnancích. Evidence zaměstnanců představuje souhrn informací, které potřebuje zaměstnavatel k plnění svých zaměstnavatelských funkcí, a to jak ve vztahu k organizaci jako takové, tak k zaměstnancům i k orgánům, které jsou oprávněny některé zaměstnanecké údaje vyžadovat.

VZDĚLÁVÁNÍ V PINYA HR. JAK FUNGUJE E-LEARNING V PERSONÁLNÍM SOFTWARU PINYA HR?

E-learning je velmi populární způsob digitálního vyučování, které probíhá prostřednictvím moderních počítačových technologií a za použití celosvětové internetové sítě. Jeho formy, ale i historie, jsou velmi rozmanité. V současnosti se e-learningové vzdělávání využívá především ve školství, firemním vzdělávání a ve zdravotnictví. Vzdálené nebo také domácí vzdělávání nabývá na významu především v současné době nouzového stavu, kdy studenti, ale také zaměstnanci ve velké pracují z domu.

PRÁCE Z DOMOVA: JAK MŮŽE HR ODDĚLENÍ ZŮSTAT VE SPOJENÍ SE SVÝMI ZAMĚSTNANCI?

Kolik HR manažerů a specialistů v dnešní době pracuje z domova na home office? V době koronavirové krize je to více než 40 %. Pro řadu personálních oddělení se jedná o velkou novinku, existuje však mnoho nadnárodních společností, které cestou vzdálené práce již delší dobu kráčí a tento systém jim funguje. Pro všechny HR manažery, kteří nyní pracují z domova, jsme připravili několik tipů, které jim umožní vykonávat personální práci kvalitně i tehdy, pokud se se svými zaměstnanci fyzicky nevidí.

TOP 5 HR PROCESŮ, KTERÉ LZE JEDNODUŠE AUTOMATIZOVAT

Pokud pracujete na pozici personalisty, dobře víte, že personální práce prakticky nikdy nekončí. Každý den probíhají nové pohovory s uchazeči o zaměstnání, přijímání nových kolegů do pracovního poměru, organizace workshopů, hodnocení vzdělávacích akcí, školení pracovníků. Seznam personálních procesů je téměř nekonečný. Od okamžiku, kdy dorazíte do kanceláře, přes první telefon, který vyřídíte, až do poslední schůzky, je váš pracovní čas nepěchovaný a záleží na každé vteřině.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY, KTERÉ ZAMĚSTNANCI ŘEŠÍ VE VZTAHU K PERSONÁLNÍMU ODDĚLENÍ

Oddělení personalistiky je nezbytnou součástí každé úspěšné společnosti. Jedná se o oddělení, které administruje výplaty zaměstnanců, hledá nové kolegy a stará se o současné zaměstnance. I proto je HR páteří každé společnosti. Cílem personalistů je získat motivované a spokojené zaměstnance. Žádné oddělení personalistiky samozřejmě nefunguje 100 % a vždy se vyskytují oblasti, ve kterých mají zaměstnanci k řízení lidských zdrojů výhrady.

NÁSTUP NOVÉHO ZAMĚSTNANCE: CO VŠE MŮŽE HR UDĚLAT PRO JEHO ÚSPĚŠNÉ ZAČLENĚNÍ DO FIRMY

Nástup nového zaměstnance znamená pro každého personalistu výzvu. Pro nového kolegu musí zajistit všechnu potřebnou pracovní dokumentaci, pracovní pomůcky důležité pro výkon jeho profese, představit jej týmu, zajistit proškolení a vše přitom provést tak, aby byl nový zaměstnanec motivován a HR oddělení jej nezatěžovalo přílišnou mírou byrokracie.

HLAVNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ POTŘEBUJE KAŽDÝ PERSONALISTA

Odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů potřebují pro správný výkon své profese celou řadu různých znalostí a dovedností. My jsme pro vás zanalyzovali pracovní inzeráty pro pozice HR specialistů a sepsali 12 dovedností, které jsou nyní v oblasti HR nejvyhledávanější.

CO JE TO E-LEARNING A JAK JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍT

Většina lidí, kteří někdy ve svém pracovním životě využili e-learning, popisuje toto formu vzdělávání jako efektivní a pohodlný způsob učení se novým věcem. V dnešním neustále „připojeném“ světě nabízí e-learning studentům i organizacím mnoho výhod. Víte ale přesně, co to vlastně e-learning je?

SVĚT PINYA

6 HR aplikací, které automatizují firemní procesy

Personální software Pinya HR má úspěch. CoolClub ji zařadil mezi 6 HR aplikací, kterým by každý personalista měl věnovat pozornost. IT specialisté ze serveru CoolClub na softwaru Pinya HR oceňují vysokou míru automatizace a širokou  nabídku modulů, které zjednodušují personální práci.

Krize ve firmách urychluje modernizaci řízení zaměstnanců

Dopady koronavirové pandemie pociťujeme dnes a denně. Každý den slyšíme, jak kononavir negativně dopadá na podniky i běžný život. Krize má však i svá pozitiva, jedním z nich je bezpochyby rychlejší digitalizace a modernizace řízení zaměstnanců. O řízení zaměstnanců v době koronavirové si náš obchodní ředitel Ondřej Gryc povídal s redaktory rubriky Byznys časopisu Týden.

Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě.

Vyzkoušejte Pinya HR,
zdarma a nezávazně.