EN

PERSONÁLNÍ PRÁCE CHYTŘE 

BLOG

INSPIRACE

XENIÁLOVÉ: KDO JSOU A PROČ SE VYPLATÍ VĚNOVAT JIM POZORNOST?

Většina HR manažerů se v současné době výrazně soustředí na generaci tzv. mileniálů. Personální příručky zdůrazňují, že tato generace potřebuje výrazně odlišný přístup ze strany vedení, aby zůstala produktivní a možná proto na sebe mileniálové strhávají tak velkou pozornost. V pracovním procesu ovšem existuje celá jedna generace, na kterou se v personální práci často zapomíná. Této generaci se říká xeniálové.

JAK SE STÁT SKVĚLÝM HR MANAŽEREM

Rozvoj znalostí a zkušeností je nezbytnou součástí kariérního růstu všech zaměstnanců, a to i personalistů. Až už jste ve vaší firmě jediný HR manažer, nebo pracujete ve velkém týmu, váš kariérní postup je úzce svázán s nabýváním nových znalostí a dovedností v oboru. Abyste se stali skvělým HR manažerem, musíte zvládnout běžnou HR agendu, a navíc si najít čas na spolupráci s manažery a vedením, která vám pomůže v nastavení a realizaci správné strategie lidských zdrojů. 

ORGANIGRAM UMÍ POMOCI NAKOPNOUT FIREMNÍ RŮST

Organizační schéma je více než jen dvourozměrným snímkem hierarchie vaší společnosti. Při správném používání se organigram stává živým dokumentem, který lze využít jako výkonný nástroj pro plánování pracovních sil. Pomáhá personalistům činit správná HR rozhodnutí, která podnítí růst a je skvělým nástrojem pro strategické plánování. Pojďme společně prozkoumat souvislost mezi organigramem vaší firmy a strategickým růstem.

ONBOARDING V ČESKU: POCIT, JAKO PŘI PRVNÍCH TANEČNÍCH

Pamatujete si svůj první pracovní den v novém zaměstnání? Jaký to byl zážitek? Většina českých zaměstnanců by nejspíš odpověděla: nic moc. Při nástupu do nové práce se příchozím členům týmu často vrací pocity náctiletého studenta či studentky, kterou máma právě vysadila před sálem, kde má za úkol absolvovat své první taneční.

3 VÝKONNÉ FUNKCE PERSONÁLNÍHO SOFTWARU, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ SPOLUPRACOVAT NAPLNO PŘI PRÁCI NA DÁLKU

Není pochyb o tom, že globální posun, ke kterému právě nyní dochází, změnil svět práce. Organizace všech velikostí podnikly řadu kroků, které měly za cíl přesunout část zaměstnanců do pozice pracovníků na dálku. Je všeobecně přijímaným faktem, že práce na dálku přináší celou řadu výhod. Zaměstnancům nabízí časovou flexibilitu, která je důležitým prvkem pro udržení kvalitních pracovních sil. 

TRADIČNÍ KANCELÁŘ PŘESTALA V ROCE 2020 EXISTOVAT. JAK PŘENÉST ZAMĚSTNANCE DO NOVÉ DOBY DIGITÁLNÍ?

HR manažeři vždy věděli, že přechod firemní agendy do digitalizované podoby bude nevyhnutelný. Na začátku roku 2020 si však nikdo z nás nedovedl představit, jak málo času nám koronavirová pandemie na přechod do doby digitální nabídne. Není přehnané konstatovat, že pandemie doslova přes noc změnila pracovní svět. Statisíce zaměstnanců, kteří pracují v tradičních kancelářských profesích, byly přesunuty na home office.

STEREOTYPY V HR

Každá profese má svou pověst. Pokud se řekne personalista, vyvolá to v každém z nás okamžitou asociaci, která je většinou úzce spjata s osobními zkušenostmi. Zdravotní sestra, lobbista, bankéř, prodejce automobilů, člen městské rady, každý nese na svých bedrech určitý soubor očekávání, a to ať už si je zaslouží, nebo ne. U HR tomu není jinak. Personalisté se jako pracovní skupina musí vypořádat se stereotypy ve vnímání jejich práce, které výrazně ovlivňují jejich pracovní výkonnost.

JAK MŮŽE HR ODDĚLENÍ POMOCI ZAMĚSTNANCŮM S ORGANIZACÍ PRÁCE Z DOMU?

V okamžiku, kdy velký počet zaměstnanců především z administrativních oborů pracuje dlouhodobě z domova, vyvstává pro personální oddělení nová výzva. Personalisté zjišťují, že zaměstnanci velmi často pracují z domu v hodinách, kdy běžně již práci nevykonávají, pracují tedy delší dobu, než by měli.  V následujícím článku jsme pro vás proto shrnuli tipy pro práci z domu, které můžeme rychle a efektivně předat svým zaměstnancům a zjednodušit jim práci na home office.

FAKTORY DŮLEŽITÉ PŘI VÝBĚRU HR SOFTWARU

Hledáte vhodný personální software pro vaše společnost? Pokud ano, jistě vás čeká složité rozhodování. Cílem by mělo být nalezení nástroje, který zlepší život vašim zaměstnancům v organizaci, což není jednoduchý úkol. Zatímco správně zvolený HR software uvolní ruce personalistům a zjednoduší a zefektivní HR procesy ve firmě, špatně vybraný nástroj bude práci zpomalovat, zaměstnance frustrovat, a navíc odčerpá finanční prostředky na neefektivní činnosti. Jak tedy začít s hledáním správného personálního systému? Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při nákupu HR softwaru.

PERSONÁLNÍ SOFTWARE PŘINÁŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODU FIRMÁM, KTERÉ JEJ VYUŽÍVAJÍ

Společnosti, které aktivně využívají personální software, získávají před svými konkurenty náskok a mohou čerpat benefity plynoucí z několika velmi podstatných konkurenčních výhod. HR software přitom umí pomoci každé společnosti, ať už je malá nebo velká. Roli nehraje ani předmět podnikání. Sepsali jsme pro vás výhody, který personální software firmám přináší, a které jim umožní získat náskok před konkurencí.

TYPY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY V ORGANIZACI A JEJÍ DŮLEŽITOST PRO HR ODDĚLENÍ

Úspěšnost firmy není dána pouze správně nastavenou mísí, kvalitním produktem nebo službou, která je zákazníky žádána, ale také správně nastavenou organizační strukturou. V praxi se můžeme setkat s celou řadou organizačních struktur, všechny se však odvíjí od čtyř hlavních typů. Existuje liniová organizační struktura, funkcionální organizační struktura, liniově-štábní organizační struktura a maticová organizační struktura. Podívejme se na nyní na jednotlivé hlavní typy organizačních struktur důkladněji a prozkoumejme jejich výhody a nevýhody.

ODCHOD ZAMĚSTNANCE: NA CO NESMÍ PERSONALISTA ZAPOMENOUT

V gesci personálního oddělení není jen výběr nových kolegů a jejich přijímání, ale také řešení administrativních úkonů souvisejících s odchodem kolegů. Tato činnost je plná administrativních úkonů, které je nutné provést, aby vás v budoucnosti nečekalo nepříjemné překvapení, ať už ze strany úřadů nebo přímo od vašeho bývalého zaměstnance. Náš seznam vám pomůže a poradí, na co nesmíte při odchodu zaměstnance zapomenout.

EVIDENCE DAT O ZAMĚSTNANCÍCH: JAKÉ ÚDAJE JE NUTNÉ VÉST O ZAMĚSTNANCÍCH?

Jedním ze základních úkolů, který je v každé firmě či organizaci svěřen do rukou personálního oddělení, je osobní či také personální evidence o zaměstnancích. Evidence zaměstnanců představuje souhrn informací, které potřebuje zaměstnavatel k plnění svých zaměstnavatelských funkcí, a to jak ve vztahu k organizaci jako takové, tak k zaměstnancům i k orgánům, které jsou oprávněny některé zaměstnanecké údaje vyžadovat.

VZDĚLÁVÁNÍ V PINYA HR. JAK FUNGUJE E-LEARNING V PERSONÁLNÍM SOFTWARU PINYA HR?

E-learning je velmi populární způsob digitálního vyučování, které probíhá prostřednictvím moderních počítačových technologií a za použití celosvětové internetové sítě. Jeho formy, ale i historie, jsou velmi rozmanité. V současnosti se e-learningové vzdělávání využívá především ve školství, firemním vzdělávání a ve zdravotnictví. Vzdálené nebo také domácí vzdělávání nabývá na významu především v současné době nouzového stavu, kdy studenti, ale také zaměstnanci ve velké pracují z domu.

PRÁCE Z DOMOVA: JAK MŮŽE HR ODDĚLENÍ ZŮSTAT VE SPOJENÍ SE SVÝMI ZAMĚSTNANCI?

Kolik HR manažerů a specialistů v dnešní době pracuje z domova na home office? V době koronavirové krize je to více než 40 %. Pro řadu personálních oddělení se jedná o velkou novinku, existuje však mnoho nadnárodních společností, které cestou vzdálené práce již delší dobu kráčí a tento systém jim funguje. Pro všechny HR manažery, kteří nyní pracují z domova, jsme připravili několik tipů, které jim umožní vykonávat personální práci kvalitně i tehdy, pokud se se svými zaměstnanci fyzicky nevidí.

TOP 5 HR PROCESŮ, KTERÉ LZE JEDNODUŠE AUTOMATIZOVAT

Pokud pracujete na pozici personalisty, dobře víte, že personální práce prakticky nikdy nekončí. Každý den probíhají nové pohovory s uchazeči o zaměstnání, přijímání nových kolegů do pracovního poměru, organizace workshopů, hodnocení vzdělávacích akcí, školení pracovníků. Seznam personálních procesů je téměř nekonečný. Od okamžiku, kdy dorazíte do kanceláře, přes první telefon, který vyřídíte, až do poslední schůzky, je váš pracovní čas nepěchovaný a záleží na každé vteřině.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY, KTERÉ ZAMĚSTNANCI ŘEŠÍ VE VZTAHU K PERSONÁLNÍMU ODDĚLENÍ

Oddělení personalistiky je nezbytnou součástí každé úspěšné společnosti. Jedná se o oddělení, které administruje výplaty zaměstnanců, hledá nové kolegy a stará se o současné zaměstnance. I proto je HR páteří každé společnosti. Cílem personalistů je získat motivované a spokojené zaměstnance. Žádné oddělení personalistiky samozřejmě nefunguje 100 % a vždy se vyskytují oblasti, ve kterých mají zaměstnanci k řízení lidských zdrojů výhrady.

NÁSTUP NOVÉHO ZAMĚSTNANCE: CO VŠE MŮŽE HR UDĚLAT PRO JEHO ÚSPĚŠNÉ ZAČLENĚNÍ DO FIRMY

Nástup nového zaměstnance znamená pro každého personalistu výzvu. Pro nového kolegu musí zajistit všechnu potřebnou pracovní dokumentaci, pracovní pomůcky důležité pro výkon jeho profese, představit jej týmu, zajistit proškolení a vše přitom provést tak, aby byl nový zaměstnanec motivován a HR oddělení jej nezatěžovalo přílišnou mírou byrokracie.

HLAVNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ POTŘEBUJE KAŽDÝ PERSONALISTA

Odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů potřebují pro správný výkon své profese celou řadu různých znalostí a dovedností. My jsme pro vás zanalyzovali pracovní inzeráty pro pozice HR specialistů a sepsali 12 dovedností, které jsou nyní v oblasti HR nejvyhledávanější.

CO JE TO E-LEARNING A JAK JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍT

Většina lidí, kteří někdy ve svém pracovním životě využili e-learning, popisuje toto formu vzdělávání jako efektivní a pohodlný způsob učení se novým věcem. V dnešním neustále „připojeném“ světě nabízí e-learning studentům i organizacím mnoho výhod. Víte ale přesně, co to vlastně e-learning je?

SVĚT PINYA

"HR software ušetří personalistům víc jak 50 % práce," říká Ondřej Gryc ze společnosti PINYA

Ondřej Gryc, obchodní ředitel Pinya s.r.o., byl hostem IT odborníků z CoolClubu. Jako specialista na digitalizaci firemních procesů kolegům ajťákům představil vývoj, fungování a výhody personálního softwaru.

6 HR aplikací, které automatizují firemní procesy

Personální software Pinya HR má úspěch. CoolClub ji zařadil mezi 6 HR aplikací, kterým by každý personalista měl věnovat pozornost. IT specialisté ze serveru CoolClub na softwaru Pinya HR oceňují vysokou míru automatizace a širokou  nabídku modulů, které zjednodušují personální práci.

Krize ve firmách urychluje modernizaci řízení zaměstnanců

Dopady koronavirové pandemie pociťujeme dnes a denně. Každý den slyšíme, jak kononavir negativně dopadá na podniky i běžný život. Krize má však i svá pozitiva, jedním z nich je bezpochyby rychlejší digitalizace a modernizace řízení zaměstnanců. O řízení zaměstnanců v době koronavirové si náš obchodní ředitel Ondřej Gryc povídal s redaktory rubriky Byznys časopisu Týden.

Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě.

Vyzkoušejte Pinya HR,
zdarma a nezávazně.