EN

NEJSME OBYČEJNÝ PERSONÁLNÍ SOFTWARE

JSME PRAVÁ RUKA HR MANAŽERA

EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ

PŘEDANÝ MAJETEK
NOVÝ ZAMĚSTNANEC
E-LEARNING

NEPŘÍTOMNOSTI

SDÍLENÉ KALENDÁŘE
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
GDPR PODPORA
VÝROČÍ A NAROZENINY
PLNÁ KOMPATIBILITA

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Personální software Pinya HR používají například tyto společnosti:

Pro každý HR proces

MÁME SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ

Evidujte každého zaměstnance

Každý zaměstnanec je v systému evidován, včetně jeho dokumentace a důležitých dat.

Zjednodušte přijímání nových zaměstnanců

Trápíte se nezáživným přijímáním nových zaměstnanců, s Pinya HR vyřešíte vše jednoduše a přehledně.

Dejte řád organizaci velkých týmů

Pro velké společnosti a nadnárodní koncerny HR Pinya nabízí přehledné zobrazení organizační struktury.

Organizujte dovolené jednoduše

Máte zmatek v dovolených svých podřízených? S Pinya HR získáte celkový přehled nad dovolenými svých zaměstnanců

Zapojte všechny zahraniční pobočky

Pinya HR umožňuje napojení na váš interní informační systém a nabízí různé jazykové mutace. Vaši zahraniční kolegové si díky Pinya HR budou vzájemně vždy rozumět.

Vaše personální data jsou s Pinya HR

VŽDY V BEZPEČÍ

V Pinya bereme vaši bezpečnost velmi vážně a chráníme všechna vaše data a dokumenty pomocí výkonného šifrovacího systému a jedinečného přístupu pro každého uživatele.

 

Personální software Pinya HR je plně přizpůsoben evropskému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě.

Vyzkoušejte HR software
Pinya HR, zdarma a nezávazně.

INSPIRACE

Top 5 HR procesů, které umí HR software jednoduše automatizovat

Personální práce pro HR manažery nikdy nekončí. Každý den zaměstnanci personálního oddělení realizují pracovní pohovory a přijímají nové kolegy. Dále organizují školení, hodnotí vzdělávací akce a řeší personální administrativu. Vhodně zvolený personální software umí automatizovat celou řadu procesů, které se v oblasti personalistiky opakují. Je tak velkým přínosem pro každé HR oddělení. Procesy, které umí personální software automatizovat jednoduše, rychle a levně najdete v následujícím článku.

Nástup nového zaměstnance umí zjednodušit personální software

Nástup nového zaměstnance znamená pro každé personální oddělení výzvu. Pro nového kolegu musí HR manažer zajistit všechnu potřebnou pracovní dokumentaci a  pracovní pomůcky důležité pro výkon jeho profese. Dále je nutné jej představit týmu, zajistit proškolení. Vše přitom musí provést tak, aby byl nový zaměstnanec motivován a HR oddělení jej nezatěžovalo přílišnou mírou byrokracie. Přitom zákoník práce i vnitřní firemní normy a směrnice často od nového zaměstnance vyžadují vyplnění a odsouhlasení celé řady informací. S personální administrativou při nástupu nového kolegy pomůže vhodně zvolený HR software

E-learning integrovaný v personálním softwaru

Většina lidí ve svém pracovním nebo i osobním životě již někdy využila e-learning. Jedná se o efektivní a pohodlný způsob učení se novým věcem. E-learning přináší organizacím a firmám řadu výhod. A jak v jeho používání může pomoci personální software? Velmi jednoduše, personální software je schopný vytvářet testy, automaticky je přiřazovat zaměstnancům, kterým oborově náleží. Rovněž zvládne kontrolovat vyplnění testů a vyhodnocovat výsledky online. Pro personální manažery přináší spojení e-learningu a HR softwaru velkou výhodu v propojení personální agendy o zaměstnanci s jeho vzdělávacími kurzy. Personalista na kartě zaměstnance vedené v personálním softwaru jednoduše zjistí, které kurzy má zaměstnanec absolvovat. Dále mu software umožní zjistit termíny školení a jak zaměstnanec dopadl při testování znalostí. Personální software tak výrazně zjednoduší práci každého personálního manažera. Více o e-learningu, jeho principech, výhodách a propojení s personálním softwarem nabízí následující článek.